Pavel Munzar
4. dan aikidó
trenér I. třídy
prezident České Federace Aikido

Milan Šedivý
Absolvoval školení III. třídy trenérů

Jarda Homola
2. kyu