Obecné

 

AIKIDÓ

cesta harmonie (v souladu s KI)

cesta

DÓDŽÓ

místo, kde se cvičí

SENSEI

učitel

ÓSENSEI

Velký učitel (Morihei Uešiba)

UKE

ten, který techniku přijímá

TORI

ten, který provádí techniku

TATAMI

žíněnka, rohože

KEIKÓ

trénink

KEIKÓ GI

cvičební úbor

HAKAMA

kalhotová sukně

OBI

opasek (též obchod pro kutily)

DŽÓ

hůl, tyč

BOKKEN

dřevěný meč

TANTÓ

nůž

 

 

 

Etiketa

 

ONEGAI ŠIMASu

prosím o něco (žádost)

ARIGATÓ

děkuji

ARIGATÓ GOZAI MAŠiTA

děkuji Vám mnohokrát

DÓMO ARIGATÓ GOZAI MAŠiTA

velice Vám děkuji

MOKuSÓ

meditace ("v seiza, zavřené oči")

REI

pozdrav

ZA REI

pozdrav v sedě

RITSUREI

pozdrav ve stoje

ŠÓMEN NI REI

uklonit se k čelnímu místu v dódžó

OTAGAI NI REI

uklonit se jeden druhému

 

Povely

 

TATTE

postavte se

SuWATTE

posaďte se

MATE

počkejte

JAME

zastavte

SUZUKETTE

pokračujte

GAMBATTE

vydržte

OWARIDESu

konec

 

Techniky

 

SEIZA

sed na patách (nártech)

KIZA

sed na patách (špičkách chodidel)

WAZA

technika

SUWARI WAZA

technika v sedě

TAČI WAZA

technika ve stoje

HANMI HANTAČI WAZA

obránce sedí, útočník stojí

ŠIKKÓ

chůze po kolenou

UKEMI

pád - "přijmutí tělem"

MAE UKEMI

pád vpřed

MAE UKEMI KAITEN

pád vpřed s překulením

UŠIRO UKEMI

pád vzad

UŠIRO UKEMI KAITEN

pád vzad s překulením

ZENPÓ UKEMI

pád vpřed - "rybička"

TOBI UKEMI

pád letmo

MAE TOBI UKEMI

pád vpřed letmo

KOTE UKEMI

pád vpřed letmo s přetočením

HONBU UKEMI

pád "padajícího listu"

KAMAE

postoj

HANMI

postoj

AI HANMI

souhlasný postoj

GJAKU HANMI

zrcadlový postoj

IRIMI

vstup (do partnera) - krok či posun

TENKAN

obrat - na přední noze

KAITEN

otočení - rotace těla na chodidlech

UČI

sek (mečem, hranou ruky atp.)

ŠÓMEN UČI

přímý sek na hlavu (zpravidla AI HANMI)

JOKOMEN UČI

sek ze strany na hlavu (zpr. GJAKU H.)

KATATE DORI

útok uchopením jedné ruky

AI HANMI KATATE DORI

úchop v souhlasném postoji

KATATE DORI GJAKU HANMI

úchop v zrcadlovém postoji

OMOTE

prostor před partnerem

URA

prostor za partnerem

 

Počítání

 

IČi

jedna

NI

dvě

SAN

tři

ŠI

čtyři

GO

pět

ROKu

šest

ŠIČi

sedm

HAČi

osm

KJÚ

devět

DŽÚ

deset