Česká Federace Aikidó (dále jen ČFAI) je nepolitickou dobrovolnou kulturně sportovní organizací. Je nevýdělečnou organizací s právní subjektivitou, sídlem působnosti v České Republice. Na území ČR je nástupnickou organizací Československé Federace Aikido.

Cílem ČFAI je podporovat a rozvíjet Aikido jako morální a fyzickou disciplínu vytvořenou Moriheiem Ueshibou z různých tradičních bojových umění a na základě jeho vlastního duchovního poznání.

Jmenovitě ČFAI:

  • - podporuje a koordinuje studium a vzdělávání v Aikido formou studijních programů, stáží, seminářů, škol i veřejně přístupných ukázek.
  • - podporuje aikidistické kluby, oddíly a jednotlivce vždy, kdy to slouží dalšímu rozvoji Aikido.
  • - publikuje učební a propagační materiály a organizuje propagační akce.
  • - podporuje spolupráci a výměnu informací s jednotlivci i organizacemi, které se zabývají podobnou nebo stejnou aktivitou.

 

ČFAI je sdružením klubů, oddílů a dalších členů a čestných členů praktikujících Aikido v těchto klubech.


(zdroj: www.cfai.cz)